BELEID

ONZE INTRODUCTIES

De jeugd behoort tot de grootste ontwikkelingsbron van de Natie en beschikt over de aanzienlijke potentie om een bijdrage te leveren aan een welvarende, rechtvaardige en harmonische samenleving.

Denounce with righteous indignation and dislike men who are so beguiled & demoralized our power.
01
Stimuleren tot groei, ontwikkeling en optimale mogelijkheden om tot zelfontplooiing te geraken;
02
Beschermen tegen kwalijke invloeden.
img-59

Gezinsbeleid

De N.P.S. is ervan overtuigd dat het gezin de basis vormt van elke samenleving. De Partij stimuleerd de vorming van gezonde ne stabiele gezinnen waar:

  • Ouders de primaire verantwoordelijkheid nemen voor de opvoeding van hun kinderen;
  • Er sprake is van dequate huisvesting;
  • Kinderen de gelegenheid krijgen om zich te ontplooien tot kritsche, verantwoordelijke en geschoolde burgers;
  • Gezinsleden respect hebben voor elkaar en voor hun medemens.

Buitenlandsbeleid

De N.P.S. is van mening dat de principes van gelijkwaardigheid, respect voor elkaar souvereiniteit , democratie, de rechtstaat, oplossing van conflicten middels dialoog, centraal moet staat in het buitenlands. De internationale geaccepteerde beginselen, zoals neergelegd in het Hanvest van de Verenigde Naties moeten gerespecteeerd worden.

De N.P.S. legt de nadruk bij hun buitenlandsbeleid op onder andere:

  • Inzetten van buitenlandsbeleid als instrument voor economische groei;
  • Bevorderen van de integratie in de regio;
  • Bevorderen dat Surinamse staatsburgers in zichtbare posities worden geplaatst bij regionale en internationale organisaties zodat Suriname op de wereldkaart geplaatst wordt;
  • Diasporabeleid enz.
56